تبلیغات
sooda7
آرایه های ادبی

درادبیات فارسی ، آرایه‌های ادبی یا بکار بردن فنونی است که رعایت آنها بر جلوه‌ها و جنبه‌های زیبایی و هنری سخن می‌افزاید. از جمله تناسب‌هایی آوایی یامعنایی.
در کنکور سراسری و آزاد نیز 2 یا 3 سوال به طور مکرر در سال های اخیر تکرار شده است و خواهد شد و به جرات می توان گفت که جز سوالات آسان به حساب می آید و با تکرار و تمرین می توان به راحتی کلیه تست های مربوط به این مبحث رو زد.

                                                                                      

                                                                                      حجم فایل: 436.82 KB