تبلیغات
sooda7
دانلود جزوه آموزشی تابع

بطور ساده می‌توان گفت که به قاعده‌های تناظری که به هر ورودی خود یک و فقط یک خروجی نسبت می‌دهند، تابع گفته می‌شود.
از فصل تابع در کنکور سراسری و آزاد 2 تست و در امتحانات هماهنگ کشوری نیز 2 سوال مطرح می شود.


                                                                                                                                                                               


بر چسب ها : تابع، آموزش تابع،