تبلیغات
sooda7
کتاب مکمل حسابان

سوالات هر فصل از سطح ساده تا دشوار طبقه بندی شده اند. سوالات دشوار توسط مولفان پاسخ داده شده است و مشابه سوالات دشوار و سوالات ساده برای تمرین بیشتر دانش آموزان بدون پاسخ آورده شده است. سوالات بدون پاسخ با علامت ستاره مشخص شده اند.
استادان مولف (به ترتیب حروف الفبا):
آل یاسین،ابراهیمی،اشرفی،بیات،جعفری،خالقی،رفیعی،سپهری،نصر،هاشملی و یاوری
ویرایش جدید-چاپ دوم 1390
ویرایش شده در تاریخ دهم مهرماه 1390

                  
    
     
منبع:www.msbook.ir