تبلیغات
sooda7
سوالات امتحان نهایی سال سوم رشته ی تجربی

دانلود سوالات امتحان نهایی رشته ی تجربی
1-  دین و زندگی3

 2- ریاضی3

3-  فیزیک3

4-  زبان فارسی3

5-  زمین شناسی

6- زبان انگلیسی3

7-زیست2

8-شیمی3

9-عربی3

10-ادبیات3