تبلیغات
sooda7
معرفی دانشگاه ها


اردبیل


دانشگاه  علوم پزشکی اردبیل


دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل


اصفهان


دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان


دانشگاه اصفهان


دانشگاه صنعتی اصفهان


دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


دانشگاه علوم پزشکی کاشان


دانشگاه کاشان


دانشگاه هنر - اصفهان


ایلام


دانشگاه ایلام


دانشگاه علوم پزشکی ایلام


آذربایجان شرقی


دانشکده فنی و مهندسی - بناب


دانشگاه تبریز


دانشگاه تربیت معلم آذربایجان - تبریز


دانشگاه صنعتی سهند - تبریز


دانشگاه علوم پزشکی تبریز


دانشگاه هنر اسلامی - تبریز


دانشگاه مراغه


آذربایجان غربی


دانشگاه ارومیه


دانشگاه صنعتی ارومیه


دانشگاه علوم پزشکی ارومیه


بوشهر


دانشگاه خلیج فارس - بوشهر


دانشگاه علوم پزشکی بوشهر


تهران


 آموزشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - تهران


آموزشکده فنی نقشه برداری وابسته به سازمان نقشه برداری کشور - تهران


آموزشکده کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی - کرج


آموزشکده محیط زیست وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست - کرج


دانشکده تربیت دبیر فنی و حرفه ای دختران شریعتی - تهران


دانشکده حفاظت و بهداشت کار وابسته به وزات کار و امور اجتماعی - تهران


دانشگاه الزهرا (س) - تهران 


دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی وابسته به وزارت آموزش و پرورش


دانشگاه تربیت معلم تهران


دانشگاه تفرش


دانشگاه تهران


دانشگاه شاهد


دانشگاه شهیدبهشتی - تهران


 دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران


دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - تهران


دانشگاه صنعتی شریف - تهران


دانشگا ه علامه طباطبایی - تهران


دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران


دانشگاه علوم پزشکی ایران


دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) - تهران


دانشگاه علوم پزشکی تهران


دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران


دانشگاه هنر - تهران


مدرسه عالی شهید مطهری - تهران


چهارمحال و بختیاری


 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد


خراسان جنوبی


دانشگاه بیرجند


دانشگاه صنعتی بیرجند


دانشگاه علوم پزشکی بیرجند


خراسان رضوی


آموزشکده فنی تربت حیدریه


دانشکده فنی و مهندسی قوچان


دانشگاه تربیت معلم سبزوار


دانشگاه علوم پزشکی مشهد


دانشگاه فردوسی - مشهد


خراسان شمالی


دانشگاه بجنورد


خوزستان


دانشگاه شهیدچمران - اهواز


دانشگاه صنعت نفت


دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز


دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر


دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین - اهواز


دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول


زنجان


دانشگاه زنجان


دانشگاه علوم پزشکی زنجان


مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان


سمنان


 دانشگاه سمنان


دانشگاه صنعتی شاهرود


دانشگاه علوم پایه دامغان


دانشگاه علوم پزشکی سمنان 


دانشگاه علوم پزشکی شاهرود


سیستان و بلوچستان


دانشگاه دریا نوردی و علوم دریایی چابهار - چابهار


دانشگاه زابل


دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان


دانشگاه علوم پزشکی زاهدان


فارس


دانشگاه شیراز


دانشگاه صنعتی شیراز


دانشگاه علوم پزشکی شیراز


دانشگاه علوم پزشکی فسا


مجتمع آموزش عالی فسا


مرکز اموزش عالی جهرم


قزوین


دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین


دانشگاه علوم پزشکی قزوین


قم


دانشگاه دخترانه حضرت معصومه (س) - قم


دانشگاه علوم پزشکی قم


دانشگاه قم


کردستان


دانشگاه شهرکرد


دانشگاه کردستان - سنندج


کرمان


دانشگاه شهید باهنر - کرمان


دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان


دانشگاه علوم پزشکی کرمان


دانشگاه ولیعصر (عج) - رفسنجان


کرمانشاه


دانشگاه رازی - کرمانشاه


دانشگاه صنعتی کرمانشاه


کهگیلویه و بویر احمد


دانشگاه علوم پزشکی یاسوج


دانشگاه یاسوج


گلستان


دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


دانشگاه گلستان - گرگان


گیلان


دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت


دانشگاه گیلان - رشت


هرمزگان


دانشگاه هرمزگان - بندرعباس


لرستان


دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره ) - بروجرد


دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد


دانشگاه لرستان - خرم آباد


مازندران


دانشگاه صنعتی بابل - بابل


دانشگاه علوم پزشکی بابل


دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری


دانشگاه مازندران - بابلسر


مرکزی


دانشکده فنی و مهندسی (وابسته به دانشگاه علم و صنعت ایران ) - اراک


دانشگاه اراک


دانشگاه علوم پزشکی اراک


همدان


دانشگاه بوعلی سینا - همدان


دانشگاه صنعتی همدان


دانشگاه علوم پزشکی همدان


دانشگاه ملایر - همدان


یزد


دانشگاه علوم پزشکی یزد


دانشگاه یزدبر چسب ها : معرفی دانشگاه ها،