تبلیغات
sooda7
تست هوش


چاپ این صفحه
چهارشنبه 22 شهریور 1391 - 22:10 یک فروند هواپیما در مرز آمریکا و کانادا سقوط میکند. بازماندگان از سقوط را در کجا دفن میکنند

  1) کانادا . 2) آمریکا . 3) هیچکدام

 گرگی به بالای کوه میرود تا غرش شبانه اش را آغاز کند.چه مدت طول میکشد تا به بالای کوه برسد؟ 

 1) دو شب

. 2) پنج شب

3) هیچکدام

اگر به طور اتفاقی وارد کودکستان دوران کودکیتان شوید، آیا قادر به خواندن نوشتن و انجام جدول ضرب خواهید بود؟

 1) آری

. 2) خیر

. 3) هیچکدام

آیا امکان دارد یک نفر سریعتر از رودخانه میسیسیپی شنا کند؟ 

 1) آری

. 2) خیر

. 3) هیچکدام


یک شترمرغ تصمیم میگیرد که به وطنش بازگردد . چه موقع برای پرواز او به جنوب مناسب است؟ 

 1) بهار

. 2) پاییز

. 3) هیچکدام

 جمله بعدی صحت دارد.جمله قبلی غلط است.آیا این قضیه منطقی است؟ 

 1) آری

. 2) خیر

. 3) هیچکدام

 آیا امکان دارد که یک اختراع قدیمی قادر باشد که پشت دیوار را به ما نشان دهد؟ 

 1) آری

. 2) خیر

. 3) هیچکدام

 اگر بخواهید یک نامه به دوستتان بنویسید، ترجیح میدهید با شکم پر یا با شکم خالی بنویسید؟ 

 1) پر

. 2) خالی

. 3) هیچکدام

 یک خروس در بام خانه ای که شیب دوطرفه دارد، تخم میگذارد. این تخم از کدام طرف میافتد؟ 

 1) شمال

. 2) جنوب

. 3) هیچکدام

خانمی عاشق رنگ قرمز است و تمام وسایل او به رنگ قرمز است. او در آپارتمانی یک طبقه که قرمزرنگ است، زندگی میکند. صندلی و میز او قرمز رنگ است . تمام دیوارها و سقف آپارتمان قرمزرنگ هستند. کفپوش آپارتمان و فرشها نیز قرمزرنگ هستند.تلویزیون هم قرمز رنگ است. سریع پاسخ دهید که پله های آپارتمان چه رنگی هستند؟ 

 1) قرمز

. 2) آبی

. 3) هیچکدام

پدر و پسری را که در حادثه رانندگی مجروح شده بودند، به بیمارستان می برند . پدر در راه بیمارستان فوت می کند ولی پسر را به اتاق عمل می برند. پس از مدتی دکتر می گوید من نمی توانم این شخص را عمل کنم، به علت اینکه او پسر من است . آیا به نظر شما این داستان میتواند صحت داشته باشد؟ 

 1) آری

. 2) خیر

. 3) هیچکدام

اگر چهار تخم مرغ، آرد، وانیل، شکر، نمک و بیکینگ پودر را با همدیگر مخلوط کنید، آیا کیک خواهید داشت؟ 

 1) آری

. 2) خیر

. 3) هیچکدام

 آیا می توانید از منزلتان بالاتر پرش کنید؟ 

 1) آری

. 2) خیر

. 3) هیچکدام

 یک کیلوگرم آهن چند گرم سنگینتر از یک کیلو گرم پنبه است؟ 

 1) ۱گرم

. 2) ۱۰۰گرم

. 3) هیچکدام

مردی به طرف یک پلیس که در حال جریمه کردن اتومبیل بود، می رود و التماس میکند که پلیس جریمه نکند ولی آقای پلیس قبول نمیکند. به پلیس نه یک بار بلکه هشت بار بد دهنی می کند . جواب دهید که این مرد چند بار جریمه خواهد شد؟ 

1) ۸ بار

. 2) ۹بار

. 3) هیچکدام

 اگر تمام رنگها را با هم مخلوط کنید، آیا رنگین کمان خواهیم داشت؟ 

 1) آری

. 2) خیر

. 3) هیچکدام


منبع:سایت قلم چی